วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

ทหารใหม่ผลัด 2/61 ครอบครัวเดียวกัน!!!

30 ต.ค. 2018
276

พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์
ผบ.ร.29 เป็นประธานในพิธีพบปะและมอบนโยบายหน่วยฝึกทหารใหม่ของร.29 เเละหน่วยขึ้นตรง ให้กับ ผู้บังคับกองพัน ,ผู้ฝึกทหารใหม่, ผู้ช่วยผู้ฝึก, ครูฝึก และผู้ช่วยครูฝึก ณ อาคารเกรียงไกร ร.29 เพื่อให้การฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61

ทั้งนี้ ผบ.ร.29 ได้เน้นย้ำนโยบายการฝึกฯ ของ ผบ.ทบ., มทภ.1 และ ผบ.พล.ร.9 ให้หน่วยฝึกทหารใหม่ นำไปยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยฝึกได้ปฏิบัติกับทหารใหม่เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ที่จะต้องดูแล ใส่ใจ เพื่อให้ทหารใหม่และญาติทหารใหม่ ได้เกิดความมั่นใจ เเละเชื่อมั่นในระบบการฝึก เเละการดูเเลในเรื่อง ความเป็นอยู่ , ความปลอดภัย รวมถึงให้ทหารใหม่จะต้องทำการฝึกได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ให้สมกับคำว่า “ Smart Soldiers ทหารใหม่ … ทหารต้นแบบ ”

error: Content is protected !!