วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

เด็กเรียนดีเฮ!!! ทหารหน่วยพัฒนามอบทุนการศึกษาให้ เพื่อให้เด็กๆก้าวไปเป็นอนาคตของประเทศ

30 ต.ค. 2018
152

นพค.16 สนภ.1 นทพ. ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในพื้นที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มสยช.) ให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของมูลนิธิฯ

จำนวน 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เรียนดี ให้กับน้องๆในจังหวัดเพชรบูรณ์

error: Content is protected !!