วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“บิ๊กตู่” อิน…… ฟัง นศ.เชียงราย เป๋าแซกโซโฟน เพลงพระราชนิพนธ์ “ยามเย็น”

30 ต.ค. 2018
413
ก่อน สอน” การเรียนเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่รัฐบาลชุดนี้วางไว้ เพราะไม่เช่นนั้น ในอนาคต พวกเธอก็จะไม่มีที่เรียน ไม่มีอาชีพ

ตามยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้ ใครเกิดวันนี้ ก็จะอยู่ต่อไปอีก 20 ปี ขอให้เข้าใจ วันนี้ต้องหาบริหารประเทศแบบนี้ ขอให้เข้าใจนะ”

error: Content is protected !!