วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

ทัพฟ้าจัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ 66 เพื่อการเรียนรู้สู่ การบินที่ปลอดภัย!!!

พล.อ.อ.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการแถลงข่าวการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ 66 (66th International Congress of Aviation and Space Medicine 2018 : ICASM 2018) โดยมี พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และ พล.อ.ต.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ร่วมแถลงข่าวที่ห้องรับรองกองทัพอากาศ

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ได้รับคัดเลือกจาก วิทยาลัยเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ (International Academy of Aviation and Space Medicine : IAASM) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ 66 (66th International Congress of Aviation and Space Medicine 2018 : ICASM 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การบินและอวกาศจากทั่วโลกให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุม สำหรับปีนี้จัดการประชุมภายใต้หัวข้อ “Sharing the Sky Safely” หรือ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การบินที่ปลอดภัย” ซึ่งภายในงานจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์การบิน ในรูปแบบการบรรยาย การเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ ตลอดจนการเยี่ยมชมกิจการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้เชิญแพทย์สาขาต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในภารกิจกู้ภัยที่ถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและเรียนรู้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมกับเจ้าหน้าที่หลากหลายสาขาอีกด้วย

พล.อ.อ.ถาวรรัตน์ กล่าวว่า การประชุมที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนองานวิชาการต่างๆ เช่น การค้นพบมาตรการที่เป็นประโยชน์ในการจัดการกับความเหนื่อยล้าของนักบิน ที่ส่งผลกระทบต่อการบิน มีการค้นพบแนวทางรักษาและยาตัวใหม่ๆ ในการรักษาโรคบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในอดีต มีมาตรการควบคุมโรคติดต่อ และลดการแพร่ระบาดของโรคระหว่างประเทศ ทำให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนผู้โดยสารเครื่องบิน เป็นต้น ในส่วนของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการดูแลป้องกันและรักษาไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีของผู้ทำการในอากาศและพลเรือน โดยเตรียมทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการบิน รวมถึงการสอบสวนหาสาเหตุทางการแพทย์ในกรณีอากาศยานเกิดอุบัติเหตุด้วย การจัดการประชุมในครั้งนี้ กองทัพอากาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการบิน จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ด้านเวชศาสตร์การบินที่ก้าวหน้าทันสมัยทัดเทียมนานาอารยะประเทศ และก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ทีมแพทย์เวชศาสตร์การบินเอง จะได้ใช้เวทีนี้ในการขยายเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนั้นการจัดการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เผยแพร่ชื่อเสียง ของประเทศ ในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

สำหรับผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดการประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ 66 ชั้น 3 อาคารสรีรวิทยาการบิน โทร. 025343035 และ 025343036และ www.ICASM2018.com

error: Content is protected !!