วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กกบ” ส่งวิทยากร จิตอาสาจากหลักสูตร จิตอาสา 904 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” อบรม ผู้นำชุมชน นักเรียน ข้าราชการ เครือข่ายภาคประชาชน….น้ำตาท่วม

30 ต.ค. 2018
194

“บิ๊กกบ” พลเอกพรพิพัฒน์. เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินงานตามพระราโชบายอย่างต่อเนื่องในโครงการจิตอาสาฯ
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดวิทยากรจิตอาสาจากหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ร่วมบรรยายองค์ความรู้ให้กับประชาชน ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ที่ อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

โดยมีผู้นำชุมชน นักเรียน ข้าราชการ และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ จ.อุทัยธานี เข้าร่วมโครงการจำนวน 2,000 คน

โดยโครงการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -31 ต.ค.61 ในพื้นที่ จ.อุทัยธานี เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงประชาและประเทศชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเพื่อจะได้ร่วมกันเป็นพลังในการพิทักษ์ รักษา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทย

error: Content is protected !!