วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

“บิ๊กกบ” ทำ”บิ๊กแดง” เซอร์ไพร้ซ์ น้ำตาคลอ ทำภาพ “บิ๊กจ๊อด” ผบ.สส. คนที่13 บิดา และ บิ๊กแดง กราบชื่อพ่อ ให้ ในโอกาส มาเยี่ยม ทบ.

30 ต.ค. 2018
466

 

‪Surprise! ทำ”บิ๊กแดง”น้ำตาซึม!!

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการ ปฏิบัติงานให้กับ กองทัพบก

โดยมี บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และผู้บังคับหน่วยของกองทัพบกต้อนรับ

โดยถือเป็นการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

โดยกองทัพบกได้จัดพิธีต้อนรับด้วยการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ การวางพานพุ่มถวาย ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และการฟังบรรยายสรุปแผนงานและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพบก

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กองทัพบกโดยได้เน้นความมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกเหล่าทัพ ยึดถือนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นแนวทาง

รวมทั้งการสนับสนุนการปฏิบัติของรัฐบาลในภารกิจต่างๆ

ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะได้นำเจตนารมย์ในระดับชาติลงไปสู่ทุกเหล่าทัพในทิศทางเดียวให้มีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวเช่นกัน

โอกาสนี้ยังได้ชื่นชมผลการปฏิบัติงานของกองทัพบก ทั้งในด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชน การเป็นกำลังหลักในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้ประเทศชาติสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและวิกฤติการณ์มาได้จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งเชื่อมั่นว่ากองทัพบก ภายใต้การบังคับบัญชาของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้ริเริ่มนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถกำลังรบ Smart Soldiers, Strong Army การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำของผู้บังคับหน่วยทหารในทุกระดับ การพัฒนาระบบการฝึกต่าง ๆ ทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วย จะสามารถปฏิบัติภารกิจและแก้ไขปัญหาของชาติให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ขอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารบกทุกคนมีความมั่นใจในตัวท่าน ซึ่งเป็นทหารอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในหลายๆด้านที่ผ่านมา โดยเชื่อว่าท่านจะนำพาประเทศชาติไปได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะทำให้กองทัพบกมีความพร้อมรบ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ ได้มอบ ภาพ บิ๊กจ๊อด พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ อดีตผบ.สส.คนที่ 13 บิดา ของ บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ และภาพ บิ๊กแดง วันที่ไปประชุม ผบ.เหล่าทัพ และไปกราบชื่อ พลเอกสุนทร รวมอยู่ด้วย

ทำให้ พลเอก อภิรัชต์ ยิ้มดีใจ น้ำตาคลอ และยกมือไหว้ขอบคุณ บิ๊กกบ ทันใด

error: Content is protected !!