วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

บิ๊ก นทพ. ลงพื้นที่เคียงข้าง นายกฯบิ๊กตู่

29 ต.ค. 2018
154

“บิ๊กเจอรี่ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมเดินทางพร้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ จังหวัดเชียงราย
โดยภารกิจสำคัญในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้มีการรับฟังบรรยายสรุปจากส่วนราชการต่างๆ พร้อมทั้ง ได้ร่วมพบปะประชาชน และเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านเมืองรวง หมู่ ๕ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย บ้านเมืองรวง นับเป็นหนึ่งใน ๕๐ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบจากทั่วประเทศ ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นสร้างรายได้ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินการร่วมกับภาครัฐ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บ้านเมืองรวง อ.เมือง จ.เชียงราย มีการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการชุมชนให้น่าอยู่ ให้คนในหมู่บ้านอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการบริหารสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะที่ดีโดยคัดแยกประเภท การปลูกพืชผักอินทรีย์สวนครัว การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จนทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับรางวัลมากมาย รวมถึงการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย นำมาสู่การผลิตเป็นสินค้าของชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์จักสาน อาหารพื้นเมือง เช่น แหนม น้ำพริกตาแดง มะขามแก้ว ซึ่งอาหารของชาวเมืองรวง นับเป็นอาหารคุณภาพเยี่ยม
ทั้งนี้เพราะคนในหมู่บ้านได้เข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” ของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนบ้านเมืองรวง เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ -๒๕๕๙ รวม ๒ ครั้ง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจสำคัญสำหรับชาวบ้านเมืองรวง ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติและร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!