วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

แม่ทัพภาค2 พูดเป็นนัย..! พบกัน เมื่อ ชาติต้องการ!!

29 ต.ค. 2018
170

พลทหาร ทัพ2 อำลา“แม่ทัพอีสาน”..อำลาธงชัยเฉลิมพล ก่อนปลด ประจำการอย่างยิ่งใหญ่/แม่ทัพแบล็ค ยัน ยังไม่ถือว่าสิ้นสุด ชีวิตราชการทหาร ต้องเป็น”ทหารกองหนุน”ต่อ ฝากช่วยกันดูแล ความสงบเรียบร้อย ส่งซิกฯ ถึงคราวจำเป็นที่ชาติต้องการ เราอาจจะต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันอีก

.

แม่ทัพแบล็ค พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาค 2 เป็นประธานพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการ ใน 1 พ.ย.61 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จำนวน 17 กองร้อยสวนสนาม รวม 1,397 นาย บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของกองทัพที่จัดพิธีในแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องทหารหาญภายในค่าย
.
โดยทหารกองประจำการ ได้กล่าวอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา ด้วยความภาคภูมิใจ และประทับใจในประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากกองทัพตลอดห้วงเวลาที่อยู่ในกองประจำการ และสวนสนามผ่านประธานในพิธีด้วยความเข้มเข็ง พร้อมเพรียง สง่างาม

แม่ทัพภาค 2 กล่าวแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจที่ทุกนายได้รับราชการในกองประจำการจนครบกำหนด ด้วยความเสียสละอย่างดียิ่งและปลดจาก กองประจำการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นี้
.
ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ชีวิตรับราชการทหารกองประจำการของพวกเราทุกนาย ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์ ได้ใช้ชีวิตร่วมกันฉันท์พี่น้องและญาติมิตร ได้รับการฝึกให้มีความรู้ความสามารถในด้านการทหาร และการประกอบอาชีพในหลายสาขา เพื่อนำไปใช้ หลังกลับภูมิลำเนาของตนตามสมควร
.
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว ก็ยังไม่ถือว่าสิ้นสุดชีวิตราชการทหาร ยังคงมีภาระหน้าที่ที่ต้องเป็นทหารกองหนุนต่อไปอีกห้วงระยะเวลาหนึ่ง

กอปรกับสถานการณ์บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัญหาสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เช่น ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม และปัญหาในรูปแบบต่างๆ ความขัดแย้งในสังคม ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ปัญหาความยากจน

ขอให้ทุกนายได้ช่วยกันดูแล แล้วแจ้งข่าวสารที่สำคัญไปยังหน่วยต้นสังกัด หรือส่วนราชการใกล้ภูมิลำเนา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และประเทศชาติ
.
การที่ทุกนายปลดประจำการ และกลับไปสู่ภูมิลำเนาในครั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีความรู้สึกอาลัยเป็นอย่างยิ่ง แม้จะจากกันไปแต่ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่า เรายังมีความผูกพันต่อกันไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อถึงคราวจำเป็นที่ชาติต้องการ เราอาจจะต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ

และขอขอบใจพวกเรา อีกครั้ง ที่ได้เสียสละมารับใช้ประเทศชาติ และช่วยกันปฏิบัติภารกิจของหน่วยด้วยดีตลอดมา”

error: Content is protected !!