วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

อย่าให้มี!!

29 ต.ค. 2018
157

“แม่ทัพภาค4” กำชับครูฝึกทหารใหม่ พร้อมรับ ทหารเกณฑ์ ผลัด2 วันที่1 พย.นี้ สั่งห้าม เกิดการสูญเสีย หรือทำรุนแรง ยึดแนว สร้าง “ทหารต้นแบบในอนาคต” ตามนโยบาย ผบ.ทบ.

“แม่ทัพเดฟ”พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 พบปะ ผู้ฝึกทหารใหม่ เพื่อมอบนโยบาย ในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 เพื่อให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 43 หน่วย ในกองทัพภาคที่ 4 มีความ เข้าใจและปฏิบัติการฝึกทหารใหม่ได้ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายการฝึกให้เกิดความเรียบร้อย ไม่มีการสูญเสีย และมีมาตรฐานตามที่กองทัพบกกำหนด เพื่อสร้าง ทหารใหม่ ให้เป็น “ทหารต้นแบบในอนาคต” ตามนโยบายของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.

และดูแลคุณภาพชีวิต ทหารใหม่ และ ไม่ให้เกิดเริ่องการทำร้ายร่างกาย หรือลงโท๋ที่ขัดระเบียบการฝึก

error: Content is protected !!