วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ขุดรากถอนโคน

29 ต.ค. 2018
121

“บิ๊กป้อม” สั่ง ขุดรากถอนโคน เครือข่ายยาเสพติด อาวุธสงคราม-การค้ามนุษย์”ภาคเหนือ ลั่นต้องไม่มีข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลหรือแสวงประโยชน์ เด็ดขาด

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ภาคเหนือ จ.เชียงราย เพื่อรับทราบสถานการณ์ และกำกับติดตามงานความมั่นคงในพื้นที่

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า โดยภาพรวมพื้นที่ภาคเหนือยังคงมี ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด อาวุธสงคราม และการนำเข้าพืชผลการเกษตรผิดกฎหมาย โดยเฉพาะยาเสพติด

ในรอบปี 61 ที่ผ่านมา จ.เชียงราย สามารถจับกุมและยึดยาบ้าได้ถึง 112 ล้านเม็ด เฮโรอีน 165 กก.และยาไอซ์ 5,697 กก.

โดยทุกส่วนราชการกำลังพยายาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชายแดน และสร้างภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมแก้ปัญหา ตามนโยบายของรัฐบาล

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ย้ำ ขอให้ความสำคัญขับเคลื่อนงานความมั่นคง ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยใช้กลไกทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองของระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น โดยเฉพาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับการสนับสนุนกระบวนประชาคมหมู่บ้าน เข้ามาร่วมขับเคลื่อนแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบ

โดยเฉพาะข้อมูลจากศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัดและอำเภอ ต้องได้รับการแก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็ว

ทั้งนี้ ได้กำชับต้องไม่มีข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลหรือแสวงประโยชน์เสียเองโดยเด็ดขาด

พร้อมทั้งย้ำ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ให้ความสำคัญในการการป้องกัน และปฏิบัติการขุดรากถอนโคนเครือข่ายยาเสพติด อาวุธสงคราม และการค้ามนุษย์ อย่างจริงจัง โดยให้ติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เชื่อมโยงให้ถึงกับกลุ่มอิทธิพลที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะเครือข่ายการค้ามนุษย์ ที่หลอกลวงนำชาวต่างชาติมาค้าประเวณี และการบังคับใช้แรงงานเด็ก รวมทั้ง ขอให้พยายามขับเคลื่อนคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากหนี้นอกระบบในพื้นที่ให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

นอกจากนั้น ขอให้ร่วมกันดูแลให้ความเป็นธรรมกับประชาชนอย่างเสมอภาค มิให้เกิดเงื่อนไขหรือปัญหาความขัดแย้งทางสังคมในรูปแบบต่างๆที่จะนำไปสู่ความรุนแรง เพื่อความสงบสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคม

error: Content is protected !!