วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

หลังบ้าน “บิ๊กแดง”…..ตั้งธง ช่วยเศรษฐกิจปากท้อง ครอบครัวทหาร เน้นพึ่งพาตนเองให้ได้

29 ต.ค. 2018
229

“ดร.อ้อ” กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. ประกาศ วิสัยทัศน์ ในการทำงาน

“สร้างครอบครัวกำลังพล ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจภายในครอบครัว ให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข รวมทั้ง ดูแลบุตรธิดา ให้เป็นคนดีของสังคม”

ยึดม็อตโต้”ครอบครัวแข็งแกร่ง เป็นแรงใจ ให้ทหารกล้า”

: เอกสารข่าวทหารบก

error: Content is protected !!