วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

เตือน ครั้งที่1

28 ต.ค. 2018
150

“โฆษก คสช.” แจง ส่งทหาร ประกบ พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ทำกิจกรรม เพื่อดูแลความเรียบร้อย ยอมรับ ตามเก็บข้อมูล หลักฐาน หากพบว่า ทำผิด ขัดคำสั่ง คสช. เตือน อย่าปลุกระดม ยั่วยุ สร้างความเกลียดชัง


พันเอก วินธัย สุวารี โฆษก คสช. กล่าวถึง กรณีที่อาจมี จนท.ทหาร ไป ร่วมสังเกตการณ์ ขณะพรรคการเมือง หรือ ว่าที่พรรคการเมือง ออกทำกิจกรรมต่างๆในช่วงนี้นั้น ว่า เป็นไปตามแนวทางดูแลความเรียบร้อยทั่วไป

โดยเชื่อว่า ถ้ามีพื้นที่ไหนที่ มี จนท.ทหาร ไปสังเกตุการณ์ ก็จะเป็นในลักษณะดูภาพรวมกว้างๆ ทั่วไป อาจมีการเก็บรายละเอียดที่เพียงพอ อย่างน้อย ก็สามารถไปใช้ยืนยัน กรณีกลุ่มหรือพรรคการเมืองอื่นๆ อาจสงสัยและกังวลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนั้นๆได้

ทั้งนี้ ยืนยันว่า จนท.ทหาร ไม่ได้มีไปจำกัดสิทธิ์ ต่อการดำเนินการอะไร ถ้าหาก การกระทำต่างๆ อยู่ในกรอบกฎหมาย

โดยหลักๆเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เช่น การการสมาชิกพรรคของกลุ่มหรือ บุคคลสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย และอยู่ในกรอบการผ่อนคลายที่กำหนดให้สามารถทำบางกิจกรรมได้ในช่วงนี้

โดยในการปฏิบัติของ จนท.ทหาร ยังคงดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่กระทบต่อกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของพรรคการเมืองต่างๆ ที่ดำเนินนั้นๆอยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนด

ส่วนข้อกังวลของบางกลุ่มในประเด็นเก่าเดิมๆ บางเรื่องอาจไม่สอดคล้องกับปัจจุบันแล้ว เช่นการหยิบยกกล่าวถึงในเรื่องสิทธิเสรีภาพ เพราะความจริงเรื่องนี้ไม่ได้ถูกกระทบจริงกับสังคมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในการดำเนินชีวิตทั่วไป อาจเป็นเพียงบางบุคคล บางกลุ่มนิยมนำไปใช้เป็นวาทกรรม ควบคู่ คสช. ทำนองยัดเยียดชี้นำสังคม

สำหรับบางการกระทำก็เป็นเรื่องข้อบังคับในทางกฎหมายที่มีอยู่เดิม เช่นเรื่อง การให้ข้อมูลเท็จสังคม หรือ การหมิ่นประมาทกัน ซึ่งในช่วงก่อนๆ อาจทำกันเป็นเรื่องปกติ แต่ในช่วง คสช.จำเป็นต้องทำให้ทุกๆ กฎหมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปกป้องสิทธิคนส่วนใหญ่ ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และช่วงนี้ยังคงไม่อยากให้มีการดำเนินการใดๆ ที่สุ่มเสี่ยง หรือใช้เวทีนี้ผิดไปจากเจตนารมย์ เช่น การแฝงให้ข้อมูลลักษณะปลุกปั่นสร้างกระแสความเกลียดชังกัน หรือกรณีการใช้เวทีนี้เป็นที่แสดงออกทางอารมณ์เกลียดชัง กันจนกระทบภาพบรรยากาศในการเดินหน้าประเทศ

อีกทั้งมองว่าในช่วงนี้ พรรค หรือ กลุ่มการเมืองส่วนใหญ่เข้าใจการทำงานของ จนท.ในการสร้างและรักษาบรรยากาศที่จะเอื้ออำนวย ต่อการเตรียมการเลือกต้ัง

error: Content is protected !!