วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

มีอาชีพใหม่ !!!

27 ต.ค. 2018
233

กองทัพบกมีนโยบาย เรื่องการส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพ ให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 41 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการแนะแนวอาชีพให้กับทหารกองประจำการ จาก 8 หน่วย จำนวน 200 นาย เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพช่างตัดผม ด้วยความสนใจ มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ เป็นเวลา 1 วัน เพื่อให้ทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการ มีแนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อเสริมรายได้ มีความรู้ด้านอาชีพ เป็นพลเมืองดี มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี พลทหารที่เข้ารับการอบรม กล่าวว่า เป็นทหาร ได้รับการฝึกฝน ทำให้มีระเบียบวินัย หลังจากปลดประจำการไปแล้ว จะนำความรู้จากการอบรมวิชาชีพช่างตัดผม ไปเปิดร้านตัดผมของตนเอง

error: Content is protected !!