วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

“ลุงแอ้ด” ตัวแทน “ป๋าเปรม” ตลอดกาล…”สานใจไทย สู่ใจใต้”

27 ต.ค. 2018
157

ด้วยสุขภาพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ จึงไม่ได้มาร่วมงาน ทั้งพิธีเปิด-ปิด “สานใจไทย สู่ใจใต้ “มาตั้งแต่ รุ่น 33 แล้ว. มารุ่น 34 ที่ปิดโครงการวันนี้ พลเอกเปรม ได้ มอบหมาย ให้ บิ๊กแอ้ด พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ปิดงานแทน มาตั้งแต่ต้น. เพราะ พลเอกสุรยุทธ์. เป็นประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ และประธานโครงการ อยู่แล้ว

วันนี้ มีพิธีปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 34 ที่ ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา

โดย มอบวุฒิบัตร แก่เยาวชน จำนวน 319 คน และ มอบวุฒิบัตร แก่ครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 160 ครอบครัว และ พี่เลี้ยง และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 20 ราย

มอบของที่ระลึก แก่ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 10 จังหวัด ,นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , อิหม่ามมัสยิด และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่เข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้

ทั้งนี้ พลเอกสุรยุทธ์ คาดหวังว่าเยาวชนผู้ผ่านโครงการฯ จะได้นำความรู้ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนทัศนคติ แนวคิดไปสู่ครอบครัว ชุมชนในพื้นที่บังเกิดความสุขสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

error: Content is protected !!