วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

หลังบ้านทบ.คนใหม่

26 ต.ค. 2018
119

ข่าวทหารบกฉบับที่ 2 วันที่ 18 ต.ค.2561…”เราทำความดีด้วยหัวใจ…หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา…พลิกดูแนวทางการปฏิบัติงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก ภายใต้การนำของ “รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกคนใหม่”วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นในการสร้างครอบครัวกำลังพลให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจภายในครอบครัวให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข รวมทั้งดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีของสังคม…

error: Content is protected !!