วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

เปิดหลักสูตรเสธ.ทหารรุ่น 60

26 ต.ค. 2018
548

พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 โดยมี พล.ร.ท.วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้การต้อนรับ
โดยหลักสูตรเสนาธิการทหาร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร การยุทธร่วม การยุทธผสม การอำนวยการระดับสูง อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและอำนวยการยุทธ ในการรักษาความมั่นคงของชาติ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

สำหรับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้เปิดให้การศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารมาแล้วทั้งสิ้น 59 รุ่น
ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 60 โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาจากภาคส่วนต่าง ๆ จำนวน 83 คนจากสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 3 นาย กองบัญชาการ กองทัพไทย จำนวน 25 นาย กองทัพบก จำนวน 17 นาย กองทัพเรือ จำนวน 8 นาย กองทัพอากาศ จำนวน 10 นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5 นาย หน่วยราชการพลเรือน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 11 คน หน่วยงานภาคเอกชน 3 คน และนายทหารจากมิตรประเทศ (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) จำนวน 1 นาย

error: Content is protected !!