วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

เน้นงานกิจการพลเรือน!!!

25 ต.ค. 2018
156

พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมกรมกิจการพลเรือนทหาร เพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติราชการและปัญหาข้อขัดข้อง โดยพล.ท.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี จก.กร.ทหารให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ นำเยี่ยมชมการปฏิบัติราชการของหน่วย

ทั้งนี้รองเสธ.ทหาร ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วย อาทิ การจัดรายการวิทยุ การปฏิบัติงานของกองบรรเทาสาธารณภัยฯ ซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

error: Content is protected !!