วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

“DJ Jerry” On Air

25 ต.ค. 2018
146

“บิ๊กเจอร์รี่” พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ อ.ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15(นพค.15) สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวทางพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ศูนย์การเรียนรู้ภายในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

และออกอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 ของ นทพ..FM 88.75 ที่กระจายเสียง พูดคุยกับชาวบ้าน ในแต่ละชุมชน ด้วย

error: Content is protected !!