วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

“บิ๊กลือ” บวงสรวง”พระเจ้าตากสินฯ” อัญเชิญ นำยยาตราทัพเรือ เปิด โครงการ “250ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรี สู่ อยุธยา”

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “250ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”
ที่ อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม จันทบุรี

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดงานฉลองกรุงธนบุรี ๒๕๐ ปี ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ปีที่ผ่านมา ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการในการจัดงาน และได้มอบหมายให้กองทัพเรือร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย กองทัพเรือจึงได้จัดโครงการขึ้นมีชื่อว่า โครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงในการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้ยุทธวิธีในการยกทัพที่อาศัยเส้นทางทะเลและแม่น้ำ ทรงนำทัพเรือมากู้ชาติได้สำเร็จ

และเป็นกิจกรรมที่ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเกิดความรักชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้เห็นชอบให้กองทัพเรือดำเนินการ

อย่างไรก็ตามกองทัพเรือได้ร่วมมือร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และจังหวัดอีก ๑๐ จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่ทรงยกทัพเรือมากู้ชาติในครั้งนั้น ร่วมกันจัดกิจกรรมทั้งทางบกและทางน้ำ กิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ถึง วันที่ ๑๑

โดยมี พิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ ชลบุรี ไปยังอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม จันทบุรี

หมู่เรืออัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จอดเรือ บริเวณปากน้ำ จันทบุรี

และ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นิทรรศการ กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม การแสดง การละเล่น เชิงวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุค ณ วัดพลับ การแต่งกายย้อนยุค (ชุดไทยโบราณ) วิถีชีวิตชุมชนในอดีต วัดพลับ (บางกะจะ) ตลาดทุบหม้อข้าว มหรสพ การแสดงโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ต.ค.๖๑ มี กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม การแสดง การละเล่น เชิงวัฒนธรรม ตลาดย้อยยุค จ.จันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๖ ต.ค.๖๑ มี พิธีสงฆ์ และอัญเชิญพระบรมรูปฯ ขึ้นเรือหลวงอ่างทอง โดยมีเรือพร้อมฝีพายของ
จันทบุรีพายตามขบวนเดินทางไป ระยอง

และมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกคือการเปิดให้พี่น้องประชาชนขึ้นชมนิทรรศการบนเรือหลวงอ่างทองที่จอดทอดสมออีกด้วย

error: Content is protected !!