วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

เส้นทางการยาตราเรือ งกิจกรรม “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”

สำหรับเส้นทางการยาตราเรือ พร้อมวันที่ในการจอดเรือแต่ละจุดของกิจกรรม “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” รายละเอียดการจัดกิจกรรมตามวันและสถานที่ดังนี้
– ๒๔ และ ๒๕ ตุลาคม มีพิธีเปิดโครงการฯ ณ บ้านเสม็ดงาม และจัดกิจกรรม ณ วัดพลับ จ.จันทบุรี
– ๒๖ ตุลาคม จัดกิจกรรม ณ วัดลุ่มพระอารามหลวง จ.ระยอง
– ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม จัดกิจกรรม ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ หรือ หน่วยซีล อ.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

– ๒๙ ตุลาคม จัดกิจกรรม ณ ศาลาว่าการ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
– ๓๐ ตุลาคม ณ วัดใหญ่อินทาราม บางแสน จ.ชลบุรี
– ๓๑ ตุลาคม จัดกิจกรรม ณ วัดหงส์ทอง จ.ฉะเชิงเทรา
– ๑-๓ พฤศจิกายน จัดกิจกรรมบริเวณโรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ
– ๔ พฤศจิกายน จัดกิจกรรม ที่วัดกู้ และวัดเสาธงหิน จ.นนทบุรี
– ๕ พฤศจิกายน จัดกิจกรรมบริเวณท่าเรือโรงเรียนวัดป่างิ้ว จ.ปทุมธานี                                                                                                                         – ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน จัดกิจกรรมใหญ่ ณ พระราชวังกรุงธนบุรี และกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

error: Content is protected !!