วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

ดู….ปลัดกลาโหม ติวเข้ม น้องๆ ร.ด. ทำความเคารพ “ยกอก-สะบัดหน้า” เตือน ไม่ใช่”ยกไหล่-ส่ายหน้า” นะ

บิ๊กณัฐ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม. เดินตรวจ และให้กำลังใจ น้องๆนักศึกษาวิชาทหาร หรือ ร.ด.

แต่เมื่อ น้องๆ ทำความเคารพ วันทยาหัตถ์ แบบใหม่ “ยกอก อึ๊บ…สะบัดหน้า”. แต่ ไม่ เป๊ะ

พลเอกณัฐ เลย สั่งทำใหม่ อีกครั้ง พร้อมสอน ว่า ท่า ยกอก ก็ต้อง ยก-อก. ไม่ใช่การยกไหล่

แล้ว การสะบัดหน้า ก็ต้องทำให้เป็น สะบัดหน้า ไม่ใช่ส่ายหน้า ไม่เอาๆ ให้ไปฝึกให้ดีๆ

แถม ทำให้ดู เอง อีกด้วย !!พลเอก

error: Content is protected !!