วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

กลาโหม ปึ้ก!!!

“บิ๊กณัฐ” นำทีม บิ๊กกลาโหม และภริยา กำลังพล พร้อมหน้า ถวายสักการะ “ร.5” วันปิยมหาราช รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ กลาโหม ศรีสมาน

“บิ๊กณัฐ” พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อม รองปลัดกลาโหม พร้อมหน้า บิ๊กแช พลเอกวิชัยแชจอหอ. บิ๊กตุ๋ย พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ์ บิ๊กหมู พลอากาศเอกปรเมศร์ เกษโกวิท. บิ๊กอั๋น พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา และภริยา ทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ศรีสมาน

error: Content is protected !!