วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

“ปลัดฯณัฐ” นำทีมกลาโหม วางมาลา สีชมพู ถวาย “เสด็จพ่อ ร.5” พระบิดา จปร. และกำเนิด โรงทหารหน้า กลาโหม

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมคณะ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและ รมว.กลาโหม และ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต

error: Content is protected !!