วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

ลูก จปร.

23 ต.ค. 2018
578

กองทัพบก ทำพิธีถวายสักการะ “เสด็จพ่อ ร.5” พระบิดา แห่ง จปร. หน้าพระรูปฯ อันเก่าแก่ ตั้งแต่ ตั้ง รร.นายร้อย จปร. ภายใน บก.ทบ.

พลเอก วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เป็นประธานในงานน้อมรำลึกครบรอบ 108 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง เหล่าสมาคมแม่บ้านทหารบก กำลังพล ชุมชนเขตพระนคร และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ตั้งภายในกองบัญชาการกองทัพบกเข้าร่วมพิธี

โดยมีพิธี ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องพระบารมีปกเกล้าฯ อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ

และ ถวายความเคารพและวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเดินทางกลับ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ปีจอ ( 23 ตุลาคม 2453 ) รวมพระชนมพรรษา 58 พรรษา

ทรงพัฒนาระบบการศึกษาวิชาทหารให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้เป็นสถาบันหลักที่ผลิตนายทหารรับใช้ชาติ

error: Content is protected !!