วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

สองมือแข็งขัน…วันปลูกต้นไม้โลก

22 ต.ค. 2018
380

บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.5 นทพ. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ด้วยการปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดินและกำจัดวัชพืช ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สนภ.5 นทพ. โดยมี รอง ผอ.สนภ.5 นทพ. เป็นประธาน

error: Content is protected !!