วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

กระเป๋าท่านประธาน

รู้ยัง?? ในกระเป๋า ที่ รมว.กลาโหม สิงคโปร์ มอบให้ พลเอกประวิตร รมว.กลาโหมไทย ในพิธีส่งมอบหน้าที่ ประธาน ADMM/ADMM Plus คืออะไร

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ที่ร่วมคณะไปด้วย เผยว่า เป็นเครื่องมือสื่อสารและรหัส การติดต่อ ระหว่างรมว.กลาโหมอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศซึ่งเป็นกระเป๋าเครื่องมือ ที่จะมอบให้ประเทศ ที่เป็นประธาน

error: Content is protected !!