วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

จิตอาสาพัฒนา

“ปลัดกห.ณัฐ” นำทีม บิ๊กกลาโหม และกำลังพล ร่วม “จิตอาสาพัฒนา” ทั้งที่ กลาโหม ศรีสมาน และกลาโหม สนามหลวง ร่วมประชาขน ทำความสะอาดชุมชน และกำจัดยุงลาย ถวาย “ร.5-ร.9”

พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม นำ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพล
กลาโหม ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.2561 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค.2561 ในพื้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน อละ บริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบศาลาว่าการกลาโหม โดยมี ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม อันเป็นการแสดงออกถึง พลังความรัก ความสามัคคีและความจงรักภักดี

รวมทั้งเป็นโอกาสที่ทหาร ส่วนราชการพลเรือน และประชาชนชนในพื้นที่จะได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสุขอนามัยที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการและประชาชนในพื้นที่

error: Content is protected !!