วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

พร้อม …..ยิ่งกว่า พร้อม!!

21 ต.ค. 2018
197

 

“ผู้การกอล์ฟ”พันเอก สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.ร.29/ผบ.ฉก.ลาดหญ้า สั่ง”ฉก.ลาดหญ้า” ตรวจความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยในกรณีต่างๆ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ผบ.ทบ., แม่ทัพภาค1 และ ผบ.กกล.สุรสีห์ ให้หน่วยทหารเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ทุกเมื่อ ทุกโอกาส

ที่ ฉก.ลาดหญ้า บ.ท่าขนุน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

เพราะ “ ทหาร ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส “

พร้อม แค่ไหน….แต่ ขอ อย่าได้ใช้งาน อย่าได้เกิดเหตุ !!

error: Content is protected !!