วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

“บิ๊กตี๋” นำ ปลูกป่าชายเลน ตามรอย”สมเด็จย่าฯ

21 ต.ค. 2018
347

“บิ๊กตี๋” พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผบ.ทบ. ปลูกป่าชายเลน ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ที่ สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เพื่อเป็นการร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงทำให้ระบบนิเวศของป่าชายเลนสมบูรณ์ขึ้น ช่วยสร้างแหล่งเพาะขยายพันธ์ุสัตว์น้ำ และยังเป็นปราการสำคัญในการลดความรุนแรงจากหนักให้เป็นเบาต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่างๆ ในอนาคตอีกด้วย

error: Content is protected !!