วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

บิ๊กณัฐ” นำทีม”กลาโหม-ศอพท.” ร่วมประชาชน ปลูกต้นไม้ ไม้ป่าหายาก

บิ๊กณัฐ” นำทีม”กลาโหม-ศอพท.” ร่วมประชาชน ปลูกต้นไม้ ไม้ป่าหายาก กว่าพันต้น ในงาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ตามรอย “สมเด็จย่าฯ”

“บิ๊กณัฐ” พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย บิ๊กตุ๋ย พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ รองปลัดกลาโหม บิ๊กอั๋น พลเอกสมศักดื์ รุ่งสิตา รองปลัดกลาโหม ไปปลูกต้นไม้ในโครงการ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ที่ อ่างเก็บน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ลพบุรี และพื้นที่ของโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จ.นครสวรรค์

โดยปลูก ต้นไม้ จำนวน 1,024 ต้น ได้แก่ ต้นปีบ (ดอกสีขาว) 70 ต้น, ต้นประดู่แดง (ดอกสีแดง) 150 ต้น, ต้นอินทนิลน้ำ (ดอกสีม่วง) 100 ต้น, ต้นพยุง (ดอกสีเหลือง) 100 ต้น, ต้นจำปีสิรินธร 4 ต้น, ต้นสักใหญ่ 100 ต้น, ต้นตะเคียนใหญ่ 50 ต้น, ต้นยมหิน 200 ต้น, ต้นมะค่าโมงใหญ่ 50 ต้น, ต้นมะค่าโมงเล็ก 200 ต้น

งานนี้ บิ๊กป้ำ พลเอกนภนต์ สร้างสมวงษ์ ผบ. ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) และโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (รวท.อท.ศอพท.) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ

เพื่อ ก้าวตามรอยพระราชปณิธานของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ “สมเด็จย่า” ที่ทรงให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ และการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ

โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ

และหวังให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญร่วมมือร่วมใจกันบำรุงรักษาต้นไม้ ที่ปลูกไว้ตามโครงการและสถานที่ต่าง ๆ และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ถวายเป็นราชสักการะ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

error: Content is protected !!