วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ผบ.ฉก.นราธิวาส” ลุยสนาม เยี่ยมทหารพราน

20 ต.ค. 2018
396

“ผบ.ฉก.นราธิวาส” ลุยสนาม เยี่ยมทหารพราน -พัน.ร.เชิงรุกที่1 สั่งเข้ม เน้น ควบคุมพื้นที่-ใช้แผนรปภ. -สกัดกั้นชายแดน ควบคุมบุคคล-อาวุธ-วัตถุระเบิด-ยาเสพติด/ เตือนพฤติกรรมทหาร เอี่ยว ยาเสพติด-สิ่งผิดกม.

“เสธ.โต้ง”พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 และ ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยม ติดตาม กำกับดูแล การปฏิบัติงานของ ฉก.ทหารพราน 49 ฉก.ทหารพราน 48,และ ฉก.ทหารพราน 11 ให้เป็นไปตามนโยบายและสั่งการของ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค4

โดยเน้นย้ำการควบคุมพื้นที่โดยใช้แผนรักษาความปลอดภัยตำบล ตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม,การขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

และได้พบปะให้โอวาทกับกำลังพลของทุกหน่วยให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อห้าม ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท และเป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างแท้จริง

พล.ต.สมดุลย์ ยังไป ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับพัน.ร.เชิงรุกที่1 ในการป้องกันชายแดน สกัดกั้นชายแดน

โดยเน้นย้ำการควบคุมบุคคล,อาวุธ,วัตถุระเบิด,ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆตามแนวชายแดน ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุนเพื่อใช้ในการก่อสร้างฐานปฏิบัติการ

จากนั้น ไปพบปะจนท.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและจนท.ศุลกากร
ที่ ด่านตรวจบูเกะตา เพื่อรับฟังข้อมูลและหารือการปฏิบัติ

และ รับฟังการชี้แจงแผนรักษาความปลอดภัยประจำตำบลกายูคละ

พร้อมทั้งเน้นย้ำการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่. โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลกายูคละ ร่วมต้อนรับและประชุมหารือ

error: Content is protected !!