วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

PI-PO Pattani

 

“ผบ.ทร.” ลุยตรวจเยี่ยม ศูนย์” Port In-Port Out”ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงปัตตานี ชี้มีทหารเรือ คุมเข้ม ให้ทำตามกม. เผย มี 17 ท่าเรือ และสายบุรี 9 ท่าเรือ มีเรือประมง ถูกต้อง 987 ลำ มีแรงงานต่างด้าว7,406 คน กัมพูชา- เมียนมาร์ มากสุด


พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า – ออก Port In-Port Outเรือประมงปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี

โดยมี นาวาโท สกล สุขีสาร หัวหน้าแผนกยุทธการและการฝึก กองยุทธการ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปัตตานี ต้อนรับ

พร้อมทั้งบรรยายสรุปภารกิจของศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า – ออก เรือประมงปัตตานี

โดยปัจจุบันศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า – ออก เรือประมงปัตตานี มีหน้าที่ในการควบคุมเรือประมงตามที่กฎหมายกำหนดในการเข้า – ออก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อควบคุมการออกทำการประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้ถูกต้อง ทั้งในด้านเอกสาร แรงงาน เรือประมง และเครื่องมือทำการประมง

โดยปัจจุบันมีท่าเรือที่จดทะเบียนในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 17 ท่าเรือ และท่าเรือที่จดทะเบียนในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 9 ท่าเรือ มีเรือประมงพาณิชย์ที่มีใบอนุญาตประมงพาณิชย์ จำนวนรวม 987 ลำ มีแรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงานในกิจการประมงทะเล จำนวน 7,406 คน แยกเป็น กัมพูชา จำนวน 3,649 คน เมียนมาร์ จำนวน 3,597 คน ลาว จำนวน 160 คน

ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า – ออก เรือประมงปัตตานี ได้ดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ พร้อมทั้งประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

error: Content is protected !!