วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

“บิ๊กลือ” ส่ง “รองเสธ.โต้ง”ตรวจเยี่ยมศูนย์PIPO สงขลา….ส่วน ตัวเอง มุ่งหน้า ลงปัตตานี ตรวจPIPO และดูเรือประมง

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ บิ๊กโต้ง พลเรือโท ไกรศรี เกษร รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ รองเสนาธิการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย (ศปมผ.)ไปตรวจเยี่ยม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงสงขลา ต.บ่อยาง เมืองสงขลา

โดยปัจจุบัน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงสงขลา มีหน่วยงานต่าง ๆ จากสหวิชาชีพร่วมในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน โดยมี กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินการทั้งการตรวจตราเรือ แรงงานประมงให้ปฏิบัติตามกฏหมาย รวมถึงชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการประมงอย่างยั่งยืนของประเทศ

ขณะที่ พลเรือเอก ลือชัย ได้แยกเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงปัตตานี บ้าน บานา เมืองปัตตานี เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความพร้อมก่อนการตรวจประเมินผลจากสหภาพยุโรป

error: Content is protected !!