วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

บิ๊กลือ” ตรวจเยี่ยม “ทัพเรือภาค 2” สงขลา

“บิ๊กลือ” ตรวจเยี่ยม “ทัพเรือภาค 2” สงขลา แนะทหารเรือ ตัองก้าวหน้าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง / ตรวจ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงปัตตานี ติดตามแก้ IUU Fishing

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. เดินทางจากหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส ไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เมืองสงขลา

โดยมี พลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาค2 ต้อนรับ

พลเรือเอก ลือชัย กล่าวชื่นชมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยความเข้มแข็งและร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องอธิปไตย การรักษาผลประโยชน์ของชาติ และการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย จนได้รับการยอมรับจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี

พร้อมทั้งได้ฝากให้กำลังพลมีการพัฒนาให้ก้าวหน้าทันยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ อันจะส่งผลให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจ ที่พึ่งของ และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

และ ไปยังศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงปัตตานี ตำบลบานา เมืองปัตตานี เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความพร้อมก่อนการตรวจประเมินผลจากสหภาพยุโรป

error: Content is protected !!