วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

พล.ร.15…โชว์ความพร้อม บรรเทาสาธารณภัย ให้ “แม่ทัพเดฟ” มั่นใจ พร้อมช่วยเหลือ หากเกิดเหตุ

19 ต.ค. 2018
223

“รองจ้อย” พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15 รับบัญชา “เสธ.โต้ง” พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 และ ผบ.ฉก.นราธิวาส จัดเต็ม เตรียมความพร้อม ของ ศบภ.พล.ร.15

ที่ร่วมกับ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพลเรือน ตำรวจ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมการซักซ้อม และสาธิตการปฏิบัติตามสถานการณ์ที่สมมติขึ้น ที่มีการใช้ยุทโธปกรณ์ทั้ง รถยนต์ เรือ และอากาศยาน

โดยมี แม่ทัพเดฟ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค.4 /ผอ.รมน.ภาค 4 มาตรวจ ด้วยตนเอง

error: Content is protected !!