วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

ไม่ใช่แค่ ตรวจดู ด้วย ตา เท่านั้น…

แต่ “บิ๊กลือ” ผบ.ทร. แก ชิม ด้วย เลย ทั้ง อาหาร และ น้ำ….. ลงใต้ เยี่ยมทหารพรานนาวิกโยธิน นราธิวาส. …..ตรวจยัน โรงเลี้ยง

บอกแล้ว ….ว่า เข้มงวด เอาจริง สุดๆ…
บิ๊กลือ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมทหารนาวิกโยธิน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ ที่ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

โดยมี ผู้การบุ๋ย นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธินและผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ต้อนรับ

และ ไปยัง กองบังคับการกรมทหารพรานนาวิกโยธิน ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โดยมี “ผู้การเก้ง” นาวาเอก สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับการกรมทหารพรานนาวิกโยธิน ต้อนรับ

ไปดูที่โรงเลี้ยง ที่รับประทานอาหารของกำลังพลทหารนาวิกโยธิน และชิมอาหารด้วยตนเอง เพื่อดูว่ารสชาติอร่อยหรือไม่ นอกเหนือจาก ดูคุณภาพของอาหาร

error: Content is protected !!