วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

มาเป็นแผง !

19 ต.ค. 2018
325

“แม่ทัพภาค3” ตั้ง ทีมโฆษก ทัพ3-กอ.รมน.ภาค3 ทั้งแผง 5 คน “เสธ.รุ่งคุณ-วรปรัชญ์-เสรี“ ผู้กอง มณทิรา พรมศรี -ผู้หมวด ช่อเอื้อง” เป็น กระบอกเสียง ทัพเหนือ เหตุ ภารกิจเพียบ …พร้อม เปิด Press center


“แม่ทัพป๋อ” พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาค 3 เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 แลเ เปิดตัว ทีมโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3

ที่ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหารา เมือง พิษณุโลก

พลโท ฉลองชัย กล่าวว่า เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์
ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่สื่อมวลชนหรือผู้ที่สนใจ

เพราะ กองทัพภาคที่ 3 มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมากมายทั้งการรักษาความมั่นคงภายใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ในฐานะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ภารกิจในการป้องกันชายแดน โดยมี 2 กองกำลัง คือ กองกำลังนเรศวร และ กองกำลังผาเมือง ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3

นอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยเหนือ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในฐานะกองบัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3

และภารกิจเฉพาะในส่วนของการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3

เพิ่อประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

และตั้ง ทีมงานโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3

คือ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ เป็น โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และ กอ.รมน.ภาค 3

พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล รองโฆษกกองทัพภาค 3 และกอ.รมน.ภาค 3

พันตรี เสรี ทองคู่ และ ร้อยเอก หญิง มณทิรา พรมศรี ร้อยโท หญิง ช่อเอื้อง สาสังข์ เป็น ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกอ.รมน.ภาค 3,

และมี พันตำรวจโท นิธิพัฒน์ ภูษิต สารวัตรฝ่ายอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาโฆษกกอ.รมน. ภาค 3

error: Content is protected !!