วันพุธ, 22 กันยายน 2564

รัฐประหาร … ไม่ใช่ พันธุกรรม ที่จะถ่ายทอดจาก “พ่อ”สู่”ลูก”ได้

19 ต.ค. 2018
425

รัฐประหาร … ไม่ใช่ พันธุกรรม
ที่จะถ่ายทอดจาก “พ่อ”สู่”ลูก”ได้
……..

“แต่ความรับผิดชอบ ต่อชาติบ้านเมือง นั้น …“คุณพ่อ” ปลูกฝัง ถ่ายทอด ให้
“ผม”มา ตั้งแต่เกิด…”

“บิ๊กแดง” พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก ..ลูกชาย”บิ๊กจ๊อด” พลเอกสุนทร. คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ประธานรสช. และ หัวหน้าคณะปฏิวัติ 23 กุมภาพันธ์ 2534

error: Content is protected !!