วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

“ผบ.ทบ.” แสดงจุดยืน การปฏิวัติรัฐประหาร แล้ว….สะเทือน! “ผบ.ทอ.”ก็ยืนยัน แล้ว ไปในทางเดียวกัน….. สะท้าน!

19 ต.ค. 2018
675

วันนี้… “ผบ.สูงสุด” เตรียมนำ ผบ.เหล่าทัพ ครบแผง แถลงจุดยืนกองทัพ และแนวทางการทำงาน …หลังการประชุม ผบ.เหล่าทัพ ชุดใหม่ ครั้งแรก..!! อีกด้วย
…..
ประเทศไทย กำลังจะมีเลือกตั้ง ในยุค
รัฐบาลทหาร …แต่ก็มี “ปฏิวัติรัฐประหาร” …จ่อ อยู่ที่ ปลายทาง!!!

ถ้าจลาจล ถ้าไม่เป็นไปตามที่แผนที่วางเอาไว้!

error: Content is protected !!