วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

3 นักเรียน นายร้อย Bodai ญี่ปุ่น เยือน รร.นายเรือ ร่วมใช้ชีวิต เรียน ฝึก กับ นักเรียนนายเรือ 1 สัปดาห์

18 ต.ค. 2018
1093

3 นักเรียน นายร้อย Bodai ญี่ปุ่น เยือน รร.นายเรือ ร่วมใช้ชีวิต เรียน ฝึก กับ นักเรียนนายเรือ 1 สัปดาห์….เดินสายเรียน แลกเปลี่ยน ทั้ง รร. นายเรืออากาศ- นายร้อย จปร….. เยี่ยมชมป้อมพระจุลฯ และพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง

นักเรียนนายร้อย 防衛大学校 Bōei Daigakkō รวมเหล่าญี่ปุ่น ทั้ง 3 คน คือ
Koki Chingyo , Ryosuke. Okubo และ
Soichiro Yochino มาเรียน ที่ รร.นายเรือ เป็นที่แรก

โดยมี น.อ.จิรวุฒิ ทองเจือ ผบ.ปจปร. และ น.อ.จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ ผอ.รร.สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นศิษย์เก่า รร.รวมเหล่าญี่ปุ่น ต้อนรับ อธิบายและตอบข้อซักถาม ของ ตัวแทน นักเรียนนายร้อยรวมเหล่า ญี่ปุ่น 3 คน

error: Content is protected !!