วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

“บิ๊กต่าย” ปลุก 83 นักศึกษา “วทอ. 53 “ ภูมิใจ ได้รับเลือก มาเรียนใน สถาบันการศึกษาของ ทหารอาชีพ ชั้นสูงสุดของทอ

“บิ๊กต่าย” ปลุก 83 นักศึกษา “วทอ. 53 “ ภูมิใจ ได้รับเลือก มาเรียนใน สถาบันการศึกษาของ ทหารอาชีพ ชั้นสูงสุดของทอ. หวัง วทอ.สร้าง ผู้นำระดับยุทธศาสตร์ ที่มีคุณธรรม- จริยธรรม เป็นฝ่ายเสธ.ที่มีประสิทธิภาพ

บิ๊กต่าย พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ. เปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ (วทอ.)รุ่นที่ 53

หลักสูตรการทัพอากาศ มีความมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้นำระดับยุทธศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

และเป็นฝ่ายอำนวยการที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมและใช้กำลัง สามารถวางแผนการปฏิบัติการร่วมทางทหารในระดับยุทธศาสตร์ และตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของชาติ มีระยะเวลาการศึกษา 48 สัปดาห์

หลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ 53 เปิดการศึกษาตั้งแต่ 18 ตุลาคม-12 กันยายน 2562 จำนวน 83 คน มีทั้ง ทหาร 3 เหล่าทัพ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และทหารมิตรประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ มาเลเซีย

ผบ.ทอ.กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาของทหารอาชีพชั้นสูงสุดของกองทัพอากาศ ที่พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้บังคับบัญชา ผู้นำ และฝ่ายอำนวยการระดับสูง ที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และจริยธรรม ที่ผ่านมา วิทยาลัยการทัพอากาศ ได้พัฒนาบุคลากร ออกไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

โดยหลายท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ทั้งด้านการทหาร ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการบริหารงานในรัฐบาล นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ที่นักศึกษาควรได้ศึกษาและถือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

ผมเชื่อมั่นว่า ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ของวิทยาลัยการทัพอากาศ มีความตั้งใจ พร้อมที่จะให้การศึกษา และสนับสนุนแก่นักศึกษาทุกๆ ด้าน เต็มกำลังความสามารถ

ผมขอให้นักศึกษาทุกท่าน มีความมุ่งมั่น อุทิศตน และทุ่มเทใส่ใจในการศึกษา การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรการทัพอากาศที่กำหนดไว้

error: Content is protected !!