วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

“รองปลัดฯตุ๋ย” พร้อม “บิ๊กป้อม” ตรวจสายงาน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

 

“บิ๊กตุ๋ย”พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ รองปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อม บิ๊กป้ำ พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อรับทราบการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

โดยมี พลโท นรเศรษฐ ขรรทมาศ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ต้อนรับ ที่ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เขาสามยอด เมือง ลพบุรี

error: Content is protected !!