วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

“บิ๊กกบ” ใช้เวลาช่วง เช้าตรู่ สวมบท “จิตอาสา” ไปช่วยทำความสะอาด คูตลอง ….ก่อนที่ ช่วงเช้า จะมาทำงาน ที่บก.ทัพไทย ต่อ ตั้งแต่เช้าตรู่

18 ต.ค. 2018
196

“บิ๊กกบ”พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อม หน่วยพระราชทานจิตอาสา และกำลังพล ทัพไทย ร่วม พัฒนาคูคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่คูนายกิม สาย 2 และบริเวณอาคารบ้านพักสวัสดิการทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง

บิ๊กกบ ตั้งใจจะ ทำงานจิตอาสา ตอนเช้าตรู่ ก่อน แล้ว ค่อยมาทำงาน ตามภารกิจ ที่ บก.ทัพไทย ในเวลา0900 น.

error: Content is protected !!