วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

ผบ.ทอ.เปิดหลักสูตร วทอ.

 

พล.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 53 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งหลักสูตรการทัพอากาศ มีความมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้นำระดับยุทธศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นฝ่ายอำนวยการที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมและใช้กำลัง สามารถวางแผนการปฏิบัติการร่วมทางทหารในระดับยุทธศาสตร์ และตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของชาติ มีระยะเวลาการศึกษา 48 สัปดาห์

สำหรับหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ 53 เปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 12 กันยายน 2562 มีผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น 83 คน ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และมิตรประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย

ผบ.ทอ.กล่าวในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 53 ว่า
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาของทหารอาชีพชั้นสูงสุดของกองทัพอากาศ ที่พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้บังคับบัญชา ผู้นำ และฝ่ายอำนวยการระดับสูง ที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และจริยธรรม ที่ผ่านมา วิทยาลัยการทัพอากาศ ได้พัฒนาบุคลากร ออกไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ โดยหลายท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ทั้งด้านการทหาร ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการบริหารงานในรัฐบาล นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ที่นักศึกษาควรได้ศึกษาและถือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป ผมเชื่อมั่นว่า ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ของวิทยาลัยการทัพอากาศ มีความตั้งใจพร้อมที่จะให้การศึกษา และสนับสนุนแก่นักศึกษาทุกๆ ด้าน เต็มกำลังความสามารถ ดังนั้น ผมขอให้นักศึกษาทุกท่าน มีความมุ่งมั่น อุทิศตน และทุ่มเทใส่ใจในการศึกษา การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรการทัพอากาศที่กำหนดไว้

error: Content is protected !!