วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

“บิ๊กแดง” ถอดรหัส Smart Soldiers Strong Army

17 ต.ค. 2018
1870

“ 2 ปีข้างหน้า กองทัพบก จะมีความเข้มแข็ง แข็งแกร่ง เป็น รูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น”

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ยืนยัน จะสานต่อ “Smart Man Smart army ” ของ พลเอกเฉลิมชัย     สิทธิสาท

“เมื่อมาถึงผม เป็น ผบ.ทบ.ก็มาเป็น Smart Soldiers Strong Army นั่นหมายความว่า 2 ปีข้างหน้า กองทัพบกจะมีความเข้มแข็ง แข็งแกร่ง ไปสู่รูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น

error: Content is protected !!