วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

ออกกำลังกาย…..2 in 1

17 ต.ค. 2018
228

“รองจัอย” พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15 นำกำลังพลออกกำลังกาย บ่ายวันพุธ….ตามแนว ทง SmartMan SmartSoldier

เสร็จแล้ว ยัง ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านหน้า บก.พล.ร.15 ปัตตานี อีกด้วย

ทั้งได้เหงื่อ และ ได้งาน ด้วย !

error: Content is protected !!