วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

“ผบ.กองเรือยุทธการ” เดินสาย เยี่ยมหน่วย ใน สัตหีบ !!

“บิ๊กกบ”พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการพื้นที่สัตหีบ ทั้ง กองเรือตรวจอ่าว กองเรือฟริเกตุที่ 1 กองเรือฟริเกตุที่ 2 กองเรือดำน้ำ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองการฝึกกองเรือยุทธการ และ กองเรือยามฝั่ง เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วย

รวมทั้งเป็นการบำรุงขวัญ และกำลังใจแก่กำลังพลของกองเรือยุทธการ

error: Content is protected !!