วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

อุ่นไอรัก…ครั้งที่ 2

16 ต.ค. 2018
686

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ครั้งที่ 2 ระหว่าง 15 ธ.ค.61 – 17 ม.ค.62 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

สำหรับงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ครั้งแรกนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานขึ้น เพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาวในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตลอดจนแสดงพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5, พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อันเป็นการสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน และพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ก.พ.-11 มี.ค.61 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่ามีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 1,145,530 คน

error: Content is protected !!