วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

“บิ๊กแดง”มุ่งบูรณาการจิตอาสา

16 ต.ค. 2018
486

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคสช. กล่าวว่าในการประชุมสำนักเลขาธิการคสช.พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ในฐานะเลขาธิการคสช.ได้ย้ำในเจตนารมณ์น้อมนำและสานต่อแนวทางจิตอาสาพระราชทาน เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยกำชับให้ กกล.รส.เป็นแกนกลางในการวางแผนงานและจัดกิจกรรม ร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการระดมศักยภาพของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนให้เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนงานจิตอาสาเกิดความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้มีทิศทางที่ชัดเจนและยั่งยืน

เลขาธิการคสช.ได้กล่าวถึงความห่วงใยของหัวหน้าคสช.เรื่องการลักลอบนำเข้าสินค้า ผลิตผลทางการเกษตรจากนอกประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อกลไกทางการตลาดภายในประเทศส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน โดยมอบหมายให้กกล.รส.เข้มงวดในมาตรการป้องกัน ตรวจสอบอย่างเข้มงวด พร้อมสกัดกั้นมิให้มีการนำสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรจากนอกประเทศเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ช่องทางเข้า-ออก ตามธรรมชาติ และให้ถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เลขาธิการคสช.ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกองทัพภาคที่ 3 ที่จับยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การปราบปรามยาเสพติดเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถป้องปรามและขจัดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เลขาธิการคสช.ระบุด้วยว่า ยาเสพติดและอาวุธสงครามเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้จะต้องแก้ไขในทุกมิติ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ ด้านความมั่นคงให้ความสำคัญกับการติดตามผลทางคดีที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดและอาวุธสงคราม เพื่อให้การปราบปรามขบวนการผิดกฎหมายมีความสมบูรณ์ และสามารถขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไป

error: Content is protected !!