วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

เรือหลวงอ่างทอง-รล.มันกลาง-ต.265 นำทัพ

“กองเรือยุทธการ” จัด กองเรือยกพลขึ้นบก…. ยาตราทัพ พระเจ้าตากสินฯ จาก จันทบุรี ไป อยุธยา …..250 ปี กู้ชาติ…เรือหลวงอ่างทอง-รล.มันกลาง-ต.265 นำทัพ อัญเชิญ”พระบรมรูป พระเจ้าตากสิน “ ขึ้น “รล.อ่างทอง”

กร. จัดกองเรือ ย้อนรอยยาตราทัพ พระเจ้าตากฯ “เรือหลวง อ่างทอง-มันกลาง-ต.265” นำกองเรือประมงกว่า 100 ลำ

กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการแถลงข่าว การจัดงาน “250 ปี ตามรอย กองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรี สู่ อยุธยา” ที่อาคารราชนาวิกสภา ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ

บิ๊กกบ พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กล่าวว่า
กองทัพเรือ จะอัญเชิญ “พระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ที่ประดิษฐาน ที่ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เดินทางโดยรถยนต์ ระยะทาง 235 กม. ไปยัง อู่ต่อเรือ บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี ที่เป็นจุดเริ่มต้นในยาตราทัพ ของ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ในการกู้เอกราช

โดยจะอัญเชิญ พระบรมรูป ลงเรือหลวงอ่างทอง เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ของกองทัพเรือ ร่วมกับ เรือระบายพล คือ เรือหลวงมันกลาง และ เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ต.265 นำยาตราทัพ ทางทะเล พร้อมด้วย เรือประมง เรือของชาวบ้าน กว่า 100 ลำ

ในเส้นทางจันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา โดยจะเริ่มยาตราทัพในวันที่ 24 ตุลาคม 2561

เมื่อขบวนเรือแล่นเข้าสู่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้า ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จะเปลี่ยนจากเรือหลวงอ่างทอง เป็น เรือที่มีขนาดที่เหมาะสมในการแล่นในแม่น่ำเจ้าพระยาเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และเมื่อขบวนเรือเดินทางมาถึงบริเวณ หน้าป้อมวิไชยประสิทธิ์ ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงใช้เป็นที่ตั้งพระราชวังในรัชสมัยของพระองคฺ์ (พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี) ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของ กองบัญชาการกองทัพเรือ (ขบวนเรือเดินทางถึงในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561)

ทางกองทัพเรือ จะได้จัดให้มีกิจกรรม แสงสีเสียง ที่ พระราชวังเดิม และป้อมวิไชยประสิทธิ์

รวมถึงมีการจัดตลาดย้อนยุค ที่วัดอรุณราชวราราม โดยรายละเอียดต่างๆของการจัดงานในทุกจังหวัดที่ขบวนเรือแล่นผ่าน

“เป็นการกู้ชาติ ด้วย กำลังทางเรือ ด้วย “สมุททานุภาพ ด้วยการใช้เรือ ใช้กองเรือ “ ผบ.กร. กล่าว

error: Content is protected !!